C hərfi ilə başlayan adların mənası

C hərfi ilə başlayan adların mənası

Ad - Cins - Mənşə - Məna
Cabbar Kişi Ərəb Qüdrətli, qadir
Cabir Kişi Ərəb Əziyyət verən, zülmkar
Cahangir Kişi Fars Dünyanı fəth edən
Cahid Kişi Ərəb Bilikli
Camal Kişi Ərəb Gözəllik, nəzakətli
Cavanşir Kişi Azərbaycan İgid, qəhrəman
Cavid Kişi Fars Əbədi, daim
Cavidan Kişi Azərbaycan güc, qüvvə
Cövdət Qadın Ərəb Üstünlük, keyfiyyət
Ceyla Qadın Svaxili Ata, övladının doğulmasından əziyyət çəkən
Ceyran Qadın Azərbaycan İncə, alagözlü, mülayim
Cəbrayıl Kişi Azərbaycan Allahın adamı
Cəfər Kişi Ərəb Kiçik çay, axar su
Cəlal Kişi Azərbaycan Qorxusuz, iradəli, igid
Cəmilə Qadın Ərəb gözəl qəşəng
Cəmşid Kişi Ərəb Parıltı, nur, işıq
Cəlalə Qadın Ərəb Böyüklük, əzəmət ululuq, şan-şöhrət
Cəvahir Kişi Ərəb Hal, əhval
Cəlil Kişi Ərəb Böyük, uca, yüksək, ali, hörmətli
Coşğun Kişi Həyəcanlı, qaynar, alovlu, ürəkli, ilhamlı, kükrəyən, daşan
Ceyhun Kişi İndiki Amudərya çayının qədim adındandır. Aşıb-daşan, coşan

Kategoriya: Adlarin Menasi   Baxilib: 184  


DİGƏR MƏQALƏLƏR