Lətifələr

Mirt Letifeler

21 Noyabr 77

doqquz olsun ver

18 Noyabr 86

dönüb adam olasan

18 Noyabr 54

aparmıram ki

18 Noyabr 50

arvad kimi bir şeydi

18 Noyabr 203